ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το «Εργαστήρι Λόγου, Τέχνης & Παράδοσης» είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, με έδρα τα Νέα Στύρα Ευβοίας του Δήμου Καρυστίας, εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο Ευβοίας. Σκοπός της Εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής κατά την έννοια του άρθρου 784, ήτοι να πρoάγει τον Ελληνικό και Διεθνή Πολιτισμό και την οικονομική ανάπτυξη της Νότιας Εύβοιας και ιδιαίτερα του Δήμου Καρυστίας με όλα τα πρόσφορα μέσα με έμφαση στον σύγχρονο πολιτισμό, την τεχνολογία και την απασχόληση των νέων, την επιχειρηματικότητα, και το Περιβάλλον συνεισφέροντας στις προσπάθειες για κοινωνική ευημερία και αειφόρο ανάπτυξη και συμβάλλοντας στην ανάδειξη κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων αιχμής, είτε αυτοτελώς, είτε μέσα από το συντονισμό δράσεων, γνώσεων και πόρων με άλλους φορείς με κοινό σκοπό.

Πιο συγκεκριμένα το «Εργαστήρι Λόγου, Τέχνης και Παράδοσης» έχει τους ακόλουθους σκοπούς :

- Την αναβάθμιση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του νησιού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα δίνει στην τοπική κοινωνία την δυνατότητα να γνωρίσουν προσωπικότητες του πνευματικού και καλλιτεχνικού χώρου και το έργο τους. Οι μαθητές των σχολείων έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, που οργανώνονται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων.

- Την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού. Η θεσμοθέτηση του πολιτιστικού προγράμματος, δημιουργεί ένα σταθερό κοινό υψηλών προδιαγραφών, ενώ ενισχύει τον πολιτιστικό τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή, με θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.

- Την προστασία του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος. Σε ακτίνα λίγων χιλιομέτρων από τους Δρύοπες, βρίσκονται αρκετά σημαντικά μνημεία των Στύρων (τα δρακόσπιτα, το κάστρο των Αρμένων, η Αιγίλεια ή Στουρονήσι κλπ). Μέσα από σεμινάρια και συζητήσεις θα υποστηριχθεί η αναγκαιότητα προστασίας της θαλάσσιας και χερσαίας περιοχής καθώς και η δημιουργία ενός μοντέλου ήπιας πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

Στόχος είναι, όχι η δημιουργία ενός ακόμα Φεστιβάλ, αλλά η συγκρότηση ενός θεσμού ανήσυχου και ευέλικτου, ανοιχτού στα πολιτισμικά ζητήματα και αιτήματα της εποχής μας. Ενός θεσμού, που ταυτότητά του έχει τη δημιουργική συνομιλία των τεχνών και των εκπροσώπων τους, μέσα από συγκεκριμένο θεματικό άξονα, που επιλέγεται για κάθε διοργάνωση.

Στα πλαίσια αυτά αναπτύσσονται συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, δημιουργώντας σταθερές γέφυρες επικοινωνίας, αναγκαίες για να εγγράψουν τα Στύρα στον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη.