ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Υποστηρίζοντας το έργο του «Εργαστηρίου Λόγου Τέχνης και Παράδοσης» συμμετέχετε ενεργά στις δράσεις του, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν, να ολοκληρωθούν και να είναι βιώσιμες χωρίς την πολύτιμη στήριξη των χορηγών μας, ιδρυμάτων, οργανισμών, ομάδων εθελοντών, εταιρειών, που μας βοηθούν να φέρουμε σε πέρας το έργο μας.

Με τη δική σας βοήθεια γίνονται λοιπόν πράξη, ακόμη περισσότερες εκθέσεις, εκδόσεις, έρευνες, εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και πολιτιστικά δρώμενα.

Φορολογική απαλλαγή

Οι χρηματικές δωρεές μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή, εφόσον τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το φορολογούμενο ως δωρεά προς τα κοινωφελή ιδρύματα και τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Διακαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που νόμιμα έχουν συσταθεί και επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς, υπερβαίνουν το ποσό των € 100 και έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό του νομικού προσώπου σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Το συνολικό ετήσιο ποσό των δωρεών και χορηγιών που καταβάλλονται από 1.1.2010 και μετά, στο οποίο υπολογίζεται η μείωση, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 10% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

Το «Εργαστήρι Λόγου Τέχνης και Παράδοσης» είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία , κοινωφελής κατά την έννοια του άρθρου 784.

Εθελοντές

Το «Εργαστήρι Λόγου Τέχνης & Παράδοσης» δέχεται κατά καιρούς έναν περιορισμένο αριθμό εθελοντών, ακόμα και φοιτητών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για ένα προσυμφωνημένο διάστημα (φύλαξη αιθουσών, υποδοχή φιλοξενούμενων κλπ.).

Δεν είναι λίγες όμως οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιδιαίτερα προικισμένοι εθελοντές δέχονται πρόταση από το «Εραστήρι Λόγου Τέχνης & Παράδοσης» να ενταχθούν στο έκτακτο και αργότερα στο μόνιμο προσωπικό του, μετά την αποφοίτησή τους και τη συμπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Τέτοιες προσλήψεις είναι εφικτές, εφόσον οι οργανικές ανάγκες το απαιτούν και οι οικονομικές του δυνατότητες το επιτρέπουν.

Αποστολή δήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικού στο info@want-styra.gr